Vol 43, No 8 (2016)

Table of Contents

Articles

YU Di, LI Xian-sheng, LIU Hong-fei, ZHENG Xue-lian, XU Yi
PDF
LI Fan, CAO Ying-chun, SU Si-cheng, HUANG Jing
PDF
PENG Fan, WANG Liang, XIAO Jian
PDF
CHEN Chang-ping, LI Uang-zhong, HU Hai-tao, QIAN Chang-zhao, HONG Li
PDF
YANG Da-lian, LIU Yi-lun, LI Song-bai, TAO Jie
PDF
YAN Xiang-wu, WANG Yue-ru, WANG Xing-hai
PDF
GAO Yun-peng, CHEN Jing, LI Lin, TENG Zhao-sheng, KE Pan-pan
PDF
Journal of Hunan University Natural Sciences
Copyright 2012-2024
(e-ISSN: 1674-2974 )