Vol 45, No 8 (2018)

Table of Contents

Articles

GONG Jinke, FAN Wenka, LIU Guanlin, CHEN Changyoy, HU Lioping, LIAO Xiaoying
PDF
LI Jie, CAO Xiong, WANG Peide, ZHANG Zhenwei
PDF
LI Gang, HUANG Xiangdong, YANG YANG Yong, ZHAO Kegang
PDF
LIU Hongfei, XU Qiag, XU Hongguo, BAO Cuizhu, WANG Guojun
PDF
YANG Jun, LI Zhipeng, LI Wei, REN Yinghui, ZHOU Zhixiong
PDF
ZHAO Gang, LIU Jie, WANG Hongxin, YANG Xingfa, WEN Guilin
PDF
TAN Yanghong, Luo Yanbin, TAN Xin, JIANG Peng
PDF
Journal of Hunan University Natural Sciences
Copyright 2012-2024
(e-ISSN: 1674-2974 )